Nieuws

WE GAAN OPEN!!
30 MEI OM 13:00 UUR

2020 zal een bijzonder zwemseizoen worden, anders dan andere jaren. De reden hiervoor mag duidelijk zijn, COVID-19, het Corona-virus. Middels dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van de aangepaste regels in het zwembad. Deze nieuwe regels komen voort uit het protocol “Verantwoord zwemmen” welke opgesteld is door verschillende instanties uit de zwembadbranche en de noodverordening opgesteld door de Veiligheidsregio Drenthe.

Veiligheid voor onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers heeft onze hoogste prioriteit. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich strikt houdt aan de geldende regels om de hygiëne en veiligheid te kunnen waarborgen. Hier zal door medewerkers, toezichthouders, vrijwilligers en bestuur ook extra op toegezien én gehandhaafd worden.

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen, zie hieronder;

Daarnaast zijn er een aantal specifieke regels voor Zwembad de Wieke opgesteld, hieronder samengevat per categorie;

Algemene regels

 • Houd rekening met elkaar
 • Kinderen t/m 12 jaar worden verplicht tot het dragen van een polsbandje. Deze wordt verstrekt bij binnenkomst door de kioskmedewerker.
 • De grote kleedhokken zijn gesloten, u dient gebruik maken van de cabines
 • Was uw handen tenminste 20 seconden voor het betreden van het bad (in het sanitair blok) of desinfecteer uw handen bij de ingang van de baden
 • Maximaal 150 bezoekers worden op het terrein toegelaten

Aanvullende regels peuter- en kleuterbad

 • Alleen peuters/kleuters mogen in de baden, begeleiding vanaf de rand
 • Goed passende zwemluier verplicht
 • Eigen drijfmiddelen verplicht

Aanvullende regels recreatiebad

 • Kinderen zonder diploma mogen onder begeleiding van 1 ouder/verzorger zwemmen
 • Geen toegang tot het bassin achter de kurken bij de glijbaan.
 • Maximaal 40 zwemmers in het recreatiebad

Aanvullende regels wedstrijdbad

 • Maximaal 60 zwemmers in het wedstrijdbad
 • Op aanwijzen van het personeel zal er, bij voldoende animo, een deel van het bad gesloten kunnen worden voor banenzwemmers. Deze gebruiken baan 1 (heen) en baan 2 (terug) om banen te zwemmen
 • Inhalen tijden het banenzwemmen is niet toegestaan
 • Tijdens het banenzwemmen mogen er maximaal 30 zwemmers in het wedstrijdbad

Aanvullende regels glijbaan

 • De glijbaan is alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar
 • Verlaat direct het bassin na uitkomen van de glijbaan
 • Bij overtreding wordt de toegang tot de glijbaan ontzegt of wordt de glijbaan afgesloten

Aanvullende regels ligweiden

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar (geldend voor iedereen boven de 12 jaar)
 • Balspellen op de ligweiden alleen voor kinderen t/m 12 jaar

Aanvullende regels terrassen

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar (geldend voor iedereen boven de 12 jaar)
 • Alleen personen uit hetzelfde huishouden aan één tafel

U begrijpt nu wellicht dat het een bijzonder zwemseizoen wordt, maar als bestuur willen wij er alles aan doen om ons zwembad toch open te kunnen stellen voor het publiek! Echter, dit kan alleen op een veilige manier als bovengenoemde voorzorgsmaatregelen en regels door iedereen gerespecteerd en nageleefd worden. Wij zullen hier extra op toezien en handhaven. Het bestuur kan ten aller tijde beslissen om aanpassingen door te voeren op de regels als de situatie hier om vraagt of als er veranderingen worden doorgevoerd vanuit de branche, overheid of veiligheidsregio.

Bij de ingang van het zwembad en op verschillende plaatsen op het terrein zullen de regels na te lezen zijn.

Tevens willen we u wijzen op de mogelijkheid om zaterdag 23 mei
(10:00 – 12:00 uur) alvast uw abonnement te kopen. Dit kan ook dinsdag 26 mei (18:30 -20:30 uur). Via deze link kunt u alvast het inschrijfformulier voor de abonnementen en zwemlessen downloaden. Let wel, voor ieder gezinslid is een pasfoto verplicht!
Tijdens de verkoopmomenten zullen de Corona-richtlijnen ook gehanteerd worden, houd 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte!
Heeft u uw donateurskaart nog niet ontvangen en/of betaald? Deze kunt u op bovengenoemde momenten ook afhalen/betalen.

Mocht u aan de hand van deze berichtgeving nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via zwembaddewieke@gmail.com of door een berichtje achter te laten op onze Facebook-pagina.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zwembad “de Wieke”